Waarom bewegend leren? 


De link tussen leren en bewegen is groter dan je zou denken. Doorheen de jaren zijn er reeds vele studies geweest die hebben aangetoond dat wanneer we actief bezig zijn we veel sneller bepaalde zaken kunnen oppikken. 


Eerst en vooral zorgt beweging en sport voor een versnelde doorbloeding door ons lichaam. Zuurstof wordt getransporteerd door bloed. Hoe meer we sporten, hoe meer bloed er naar onze organen en dus ook onze hersenen gestuurd zal worden. Dit geeft zuurstof aan de hersenen die op die manier beter kunnen leren.


Op neuraal vlak zorgt beweging voor de afscheiding van een aantal heel belangrijke neurotransmitters. Dit zijn stoffen die ervoor zorgen dat de impulsen tussen onze zenuwbanen vlot en efficiënt kunnen gebeuren.

Noradrenaline komt vrij tijdens het bewegen, deze stof zorgt voor een verhooge aandacht, motivatie en prikkeling. Er komt ook dopamine vrij en deze stof helpt ons brein bij het leren en verhoogt op zijn beurt ook de aandacht.


Vervolgens komt er bij beweging ook een belangrijk eiwit vrij, namelijk BDNF. Dit eiwit zorgt voor de aanbouw van nieuwe zenuwbanen. Je kan dit vergelijken met een struik. De vele zenuwbanen zijn de takken van de struik. Wanneer we regelmatig sporten zorgt dit eiwit voor de aanmaak van nieuwe 'takken'. Om te leren moeten die takken gevoed worden met leerstof.


Uit een experiment in een middelbare school in de Verenigde Staten bleek dat leerlingen die iedere morgen 1 uur looptraining (beweging) hadden veel beter de leerstof konden verwerken die later op de dag werd gegeven door de leerkracht. Meer nog, terwijl de gemiddelde Amerikaanse leerling ver in de internationale ranking staat wat betreft schoolresultaten, blonken leerling van die school net uit in de ranking (Ratey, 2009).


De Rijksuniversiteit van Groningen voerde in 2017 ook een onderzoek naar de invloed van beweging op leren. Meer dan 500 kinderen voerden tijdens de reken -en taalles eenvoudige bewegingsoefeningen uit. Uit de resultaten bleek dat de kinderen die mee deden aan het beweegprogramma een leerwinst van 4 maanden ontwikkelden ten opzichte van de controlegroep.


Zo zullen wij ook te werk gaan. Wij koppelen bewegen en leren. We maken ons zenuwstelsel klaar om te leren en door middel van eenvoudige oefenvormen en spelletjesgaan we de zenuwbanen voeden.


Het principe


We gaan aan het werk volgens het 'Learning Readiness Physical Education'-principe. Of kortweg: we maken ons brein tijdens het bewegen 'klaar' om te leren. Meer informatie hierover kan je vinden onder 'visie'.


Tijdens onze 'beweeg je slim'- reeksen gaan we in groep of individueel aan de slag met de kids en leggen we de focus op het leren en automatiseren van cognitieve vaardigheden.


Gedaan met opnieuw aan je bureau te zitten om te leren. Wij gieten er een sportief sausje over zodat leren fun wordt! Hieronder concrete informatie over de eerste lessenreeksen.


Maar wat als je vastzit in je hoofd?


We zijn steeds meer een prestatiemaatschappij geworden waarbij je als jong kind al vlug vergeleken wordt (Wanneer kon jouw kind stappen? Zit hij boven het klasgemiddelde? Als je 80% hebt, dan krijg je een ...) en we merken dat steeds meer jongeren last hebben van faalangst (acief en passief), perfectionisme, een fixed mindset of we zien jongeren die het al opgegeven hebben om mee te strijden voor de eerste plaats ... Als je in je hoofd vast zit, schoolmoe bent of je hebt geen flauw idee hoe je moet leren en je oneindig veel studeert zonder resultaat, dan doet dat wat met je zelfbeeld en kom je zeker niet tot leren. Play it smart wil ook hier de jongere helpen. Vaak kan je met een juist gegeven duwtje heel veel veranderen.                   

Literatuurlijst voor wie hierover meer te weten wil komen:


'Breindidactiek, helpen leren met breinkennis', Gerjanne Dirksen, 2014
 FIT!, Bewegen voor een beter brein', John J. Ratey, 2009
'Beter leren door te bewegen', EOS-magazine, 20-01-2017

                       

https://youtu.be/Fy_eL20Kvbg


'Meer beweging, meer grijze stof", ook van toepassing bij kinderen, EOS-magazine, Angelique Van                                                                                         Ombergen, 12 - 20 - 2017
'Physical fitness and shape of subcortical brain structures in children.' Ortega FB, Campos D,                                                                                                  Cadenas-Sanchez C et al. British Journal of